arrow_drop_up arrow_drop_down

Wilt u uw medewerkers laten testen op Corona?

Uw mensen zullen de zorg voor hun gezondheid waarderen!

Individueel 

U kunt uw medewerker de faciliteit bieden om een Corona test plus een medisch consult te laten uitvoeren. Uw medewerker ontvangt tevens een verklaring van een gunstige testuitslag. 

Dit is weliswaar een momentopname, maar toont wel de zorgvuldigheid die u als werkgever hanteert om een veilige en gezonde werkplek aan te bieden. 

Bij u op locatie

Het is mogelijk om de CoronaPost bij u op locatie te plaatsen, zodat uw medewerkers tijdens het werk getest kunnen worden. Dit scheelt veel reizen en productieverlies. 

De uitslag blijft wel persoonlijk. We nemen u de administratie en organisatie uit handen zodat het u weinig tijd kost om deze test te laten plaats vinden.

Combinatie met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)

Het is mogelijk om de Corona test te combineren met een Preventief Medisch Onderzoek. Zo biedt u extra zorg aan uw mensen in onzekere tijden en doet u het maximale haalbare om Corona weg te houden van de werkvloer.